logo BNP Paribas
Załóż konto
z kartą
otwartą NA
dzisiaj
korzystaj aktywnie
i odbierz
nawet do
250 zł
Promocja „Zgarnij premię” organizowana jest dla nowych klientów BNP Paribas Bank Polska S.A. przez Ad Astra Sp. z o.o. – trwa do osiągnięcia 1500 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do 9.06.2019 r.
Zaloguj się, aby podać dane
niezbędne do przekazania nagrody

Nagrody

Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj
i weź udział w promocji „Zgarnij premię”,
a otrzymasz nawet do:
250zl
Promocja „Zgarnij premię” organizowana jest dla nowych klientów BNP Paribas Bank Polska S.A. przez Ad Astra Sp. Z o.o.
Regulamin promocji „Zgarnij premię”

Co trzeba zrobić,

żeby wziąć udział w promocji „Zgarnij premię”
i otrzymać nawet do 250 zł?
grafika
Zarejestruj się w promocji1
 złóż wniosek o otwarcie Konta z Kartą Otwartą na Dzisiaj i dostępem do bankowości elektronicznej, za pomocą Linka promocyjnego do 09.06.2019 r.
grafika

Otwórz konto
Zawrzyj Umowę ramową w zakresie Konta Osobistego wraz z Kartą Otwartą na Dzisiaj i dostępem do bankowości elektronicznej do 30.06.2019 r.
grafika
Aktywnie korzystaj z konta
W każdym z miesięcy lipiec – sierpień 2019 r. wykonaj Transakcje bezgotówkowe na łączną kwotę min. 300 zł oraz otrzymaj Wpływy na Konto Osobiste na łączną kwotę min. 1000 zł
zgodnie z Regulaminem


1 Rejestracji w promocji „Zgarnij premię” można dokonać od dnia 17.05.2019 r. do osiągnięcia 1500 rejestracji jednak nie dłużej niż do dnia 09.06.2019 r.
Sprawdź Regulamin
Uczestnikiem Promocji „Zgarnij premię” może zostać działająca jako konsument osoba fizyczna, będąca obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej posiadająca dowód osobisty, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, która w okresie 12 miesięcy przed datą złożenia wniosku o otworzenie Konta Osobistego nie była posiadaczem ani współposiadaczem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz w ramach działalności przejętej przez Bank z dniem 31.10.2018 r. w wyniku podziału podmiotu o numerze KRS 14540, oraz nie jest stroną Umowy ramowej na dzień składania wniosku o zawarcie tej umowy w ramach Promocji.

Kiedy otrzymasz

Nagrodę o wartości250 zł?
Pierwszą nagrodę w wysokości 150 zł otrzymasz do dnia 31 sierpnia 2019 r. jeżeli w lipcu 2019 r. wykonasz Transakcję/e bezgotówkową/e na łączną kwotę min. 300 zł oraz otrzymasz Wpływ/y na Konto Osobiste na łączną kwotę min. 1000 zł

Drugą nagrodę w wysokości 100 zł otrzymasz do dnia 30 września 2019 r. jeżeli w sierpniu 2019 r. wykonasz Transakcję/e bezgotówkową/e na łączną kwotęmin. 300 zł oraz otrzymasz Wpływ/y na Konto Osobiste na łączną kwotę min. 1000 zł

Otwórz konto
otwarte na CIebie

i weź udział w promocji!

wez udzial w promocjiSprawdź wszystkie opłaty i prowizje: Tabela Prowizji
Nota prawna

Zapoznaj się

z najczęściej zadawanymi pytaniami:

W jaki sposób otrzymam potwierdzenie rejestracji w Promocji „Zgarnij premię”?
Potwierdzenie zostanie wysłane na adres mailowy podany przez Ciebie podczas rejestracji w Promocji razem z Twoim linkiem, który umożliwi Ci otworzenie konta w Promocji „Zgarnij premię”. Sprawdź proszę wszystkie foldery w skrzynce odbiorczej, również ten, gdzie wpada Spam. Filtry antyspamowe oraz indywidualne ustawienia skrzynki lub programu pocztowego mogą spowodować, że nasza wiadomość nie trafi prosto do Twojej skrzynki odbiorczej. Gdy używasz programu pocztowego, jeżeli masz taką możliwość, sprawdź także skrzynkę odbiorczą i wszystkie foldery poczty z poziomu przeglądarki internetowej.
Czy każdy otwierający konto otrzyma nagrodę w promocji?
Nie, aby otrzymać nagrodę konieczne jest zarejestrowanie się na stronie zgarnijpremie.bnpprofi.pl, otwarcie konta z Linku promocyjnego i spełnienie wszystkich wymaganych Regulaminem promocji „Zgarnij premię” warunków.
Jak składać reklamacje?
Napisz do Organizatora Promocji „Zgarnij premię”: zgarnijpremie@bnpprofi.pl lub na adres Organizatora: Agencja Hagen, ul. Sabały 60, 02-174 Warszawa. Najlepiej użyj maila, który posłużył do rejestracji w Promocji lub podaj ten adres w swojej wiadomości. Opisz swój problem. Jeżeli Twoja reklamacja dotyczy samego produktu lub obsługi bankowej, skontaktuj się bezpośrednio z Bankiem telefonicznie pod numerem infolinii Banku tel. 801 321 123 lub +48 22 134 00 00 (infolinia czynna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, opłata za połączenie wg cennika operatora), wypełnij Formularz reklamacyjny na stronie Banku lub złóż w formie pisemnej lub ustnie do protokołu – osobiście w każdej jednostce Banku obsługującej klientów albo przesyłką pocztową na adres Centrali Banku przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa lub w systemie bankowości internetowej.
Czy mogę założyć kilka kont w Promocji „Zgarnij premię” i otrzymać premię kilkukrotnie?
Nie, zgodnie z Regulaminem każdy uczestnik może wziąć udział w Promocji tylko 1 raz. Również w Banku możesz otworzyć tylko jedno indywidualne Konto Osobiste.

Organizatorem promocji „Zgarnij premię" jest Ad Astra Sp. z o.o. (działająca pod nazwą handlową Hagen) z siedzibą w Michałowicach, ul. Polna 16, kod pocztowy: 05-816, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000383723. NIP: 5342468648, REGON: 142893350. Kapitał zakładowy w wysokości 5 000 zł („Organizator"). Adres e-mail: zgarnijpremie@bnpprofi.pl. Informacje o promocji „Zgarnij premię", w tym jej Regulamin, dostępne na stronie zgarnijpremie.bnpprofi.pl , której administratorem jest Ad Astra Sp. z o.o. oraz w siedzibie Organizatora. Promocja „Zgarnij premię" trwa do osiągnięcia 1500 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do 09.06.19 r.

Otrzymanie nagród pieniężnych o łącznej wartości do 250 zł w ramach Promocji „Zgarnij premię" („Promocja") wymaga spełnienia łącznie następujących warunków:

Otrzymanie Pierwszej nagrody w wysokości 150 zł :

(i) zgłoszenia w Promocji poprzez prawidłowe i pełne wypełnienie i przesłanie Formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie zgarnijpremie.bnpprofi.pl, w tym zł ożenie oświadczeń wymaganych do wzięcia udziału i przeprowadzenia Promocji, w okresie od dnia 17.05.2019 r. do osiągnięcia liczby 1500 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do dnia 09.06.2019 r., a następnie

(ii) w terminie od dnia 17.05.2019 r. do 09.06.2019 r. zł ożenia wniosku o zawarcie z BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank") Umowy ramowej Rachunków Bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu („Umowa ramowa") w zakresie indywidualnego Konta Osobistego Konto Otwarte na Ciebie wraz z kartą debetową Karta Otwarta na Dzisiaj oraz dostępem do bankowości elektronicznej Pl@net oraz Aplikacji mobilnej GOmobile („Konto Osobiste") w sposób określony w Regulaminie promocji „Zgarnij premię" („Regulamin Promocji") oraz zawarcie Umowy ramowej w zakresie objętym wnioskiem do dnia 30.06.2019 r.

(iii) w lipcu 2019 r. wykonania Transakcji bezgotówkowej/ych na łączną kwotę min. 300 zł

(iv) w lipcu 2019 r. otrzymania Wpływu/ów na Konto Osobiste na łączną kwotę min. 1000 zł

Otrzymanie Drugiej nagrody w wysokości 100 zł :

(v) spełnienia warunków do otrzymania Pierwszej nagrody

(vi) w sierpniu 2019 r. wykonania Transakcji bezgotówkowej/ych na łączną kwotę min. 300 zł

(vii) w sierpniu 2019 r. otrzymania Wpływu/ów na Konto Osobiste na łączną kwotę min. 1000 zł

(viii) posiadania Konta Osobistego wraz z kartą debetową do tego konta oraz dostępem do bankowości elektronicznej na dzień wydania Nagrody.

Promocja dotyczy osób fizycznych - konsumentów, obywateli Rzeczypospolitej Polskiej posiadających dowód osobisty, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, w okresie 24 miesięcy przed zł ożeniem wniosku o otwarcie Konta Osobistego w Promocji nie byli posiadaczami ani współposiadaczami rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego w Banku oraz w ramach działalności przejętej przez Bank z dniem 31.10.2018 r. w wyniku podziału podmiotu o numerze KRS 14540, oraz nie są stroną Umowy ramowej na dzień składania wniosku o zawarcie tej umowy w ramach Promocji.

Partnerem Promocji jest BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147.418.918 zł w całości wpłacony).

Konto Otwarte na Ciebie, o którym mowa w Regulaminie promocji „Zgarnij premię" jest oferowane przez Bank. Informacje o Koncie Osobistym, w tym o opłatach i prowizjach, dostępne są na stronie http:// bnpparibas.pl/klienci-indywidualni oraz pod numerem 801 321 123 lub 22 134 00 00 (infolinia czynna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, opłata za połączenie według cennika operatora).